best cheapest car insurance company, who is the best car insurance company for young drivers, best term insurance company, best online car insurance company, best insurance company for drivers with points

Tunggak Jarak Mrajak, Tunggak Jati Mati Tegese

3 min read

Tunggak Jarak Mrajak, Tunggak Jati Mati Tegese – Apakah kamu sedang kesulitan menjawab pertanyaan mengenai Tunggak Jarak Mrajak, Tunggak Jati Mati Tegese ?. Jika Iya, maka kamu berada halaman yang tepat. Kami telah mengumpulkan 10 jawaban mengenai Tunggak Jarak Mrajak, Tunggak Jati Mati Tegese. Silakan baca lebih lanjut di bawah.

10 Jawaban Mengenai Tunggak Jarak Mrajak, Tunggak Jati Mati Tegese

bukti transaksi gebyok ratu jati

35. Ukara sesanti

Pertanyaan:

35. Ukara sesanti iki sing ngemu tembung Kawi…
a. Dikena iwake aja nganti butheg banyune
b. Sepi ing pamrih lan ramea ing gawe
C. Rukun agawe santosa, crah agawe bubrah
d. Tunggak jarak mrajak, tunggak jati mati
e.Suradira jayaningrat lebur dening pangastuti​

Jawaban:

Jawaban:

Jawaban B, Sepi ING Pamrih kan Rame Ing gawe

Gladhen 1.2Unen-unen nang

Pertanyaan:

Gladhen 1.2

Unen-unen nang ngisor iki tegesana!

1) Tunggak jarak mrajak,tunggak jati mati

2) Yitna yuwana,lena kena

3) Sluma slumun slamet

4) Sumur lumaku tinimba

5) Sapa sing salah seleh

Jawaban:

Wangsulan

1. Kalangane wong cilik dadi akeh, dene kalangan wong gedhe (apik) malah dadi entek utawa mati.

2. Sing ngati-ati bakal slamet, dene sing sembrana/ora ngati-ati bakal cilaka.

3. Senajan kurang ngati-ati, nanging tansah diwenehi slamet ing donya lan akhirat.

4. Wong sing kudu banget diwenehi pitakonan.

5. Sapa sing salah wusanane/akhire bakal ngakoni/ngerti.

Penjelasan

 • 1. Bebasan

Bebasan yaiku unen-unen kang gumathok, ajeg panganggone, ngemu rasa pepindhan, dene sing dipindhanake pakarti utawa kahanan wong.

 • 2. Paribasan

Paribasan yaiku unen-unen kang gumathok, ajeg panganggone, lan tegese wantah.

 • 3. Saloka

Saloka yaiku unen-unen kang gumathok, ngemu surasa pepindhan, dene pepindhan mau tumrap wong lan kahanan utawa pakartine.

Waca maneh

 • Yitna yuwana lena kena => https://brainly.co.id/tugas/100467
 • Tugas paribasan, bebasan, saloka lan ukarane => https://brainly.co.id/tugas/38014448

DETAIL

Mapel : Bahasa Jawa

Kelas : 11

Materi : Unen-unen

Kata Kunci : Paribasan, Bebasan, Saloka

Kode Soal : 13

Kode Kategorisasi : 11.13.2

—————————–

Semoga membantu

6. Tunggak jarak

Pertanyaan:

6. Tunggak jarak mrajak, purwakanthi …….
7. Tandhingna bandha lan arta, arta kuwe gampang sirna, purwakanthi
nurwakanthi​

Jawaban:

Jawaban:

6. purwakanthi guru swara

7. purwakanthi lumaksita

Penjelasan:

maaf klok slh

Tunggak jarak mranjak,tunggak

Pertanyaan:

tunggak jarak mranjak,
tunggak jati mati kalebu purwakanti……​

Jawaban:

Jawaban:

Tunggak jarak mranjak, tunggak jati mati kalebu purwakanthi swara.

Penjelasan:

Purwakanthi swara yaiku purwakanthi kang duweni swara kang runtut.

Tuladhane:

 • Ana catur mungkur, ana bapang nyimpang.
 • Tunggak jarak mranjak, tunggak jati mati.

Purwakanthi swarane:

 • Ana catur mungkur, ana bapang nyimpang.
 • Tunggak jarak mranjak, tunggak jati mati.

Tunggak jarak mrajak,Tunggak

Pertanyaan:

Tunggak jarak mrajak,Tunggak Jati mati kalebu tembang?​

Jawaban:

Jawaban:

macapat

maaf kalau salah

Tegese tunggak jarak

Pertanyaan:

Tegese tunggak jarak mrajak tunggak jati mati

Jawaban:

Peribahasa :

Dalam bahasa Jawa, tunggak dapat berarti pohon. Tunggak jarak = pohon jarak, tunggak jati = pohon jati. Sedangkan mrajak dalam bahasa Indonesia berarti berkembang biak. Jadi tunggak jarak mlarak tunggak jati mati jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti pohon jarak berkembang pohon jati mati.

Unen-unen ing ngisor

Pertanyaan:

Unen-unen ing ngisor iki golekana tegese : a. Kebanjiran segara madu b. Gliyak-gliyak tumindak sareh pakoleh Sadawa-dawane lurung isih dawa gurung d. Beras wutah arang mulih marang takere Ketepang ngrangsang gunung f. Kemladheyan ngajak sempal g. Lahang karoban manis h. Tunggak jarak mrajak, tunggak jati mati i. Jati ketlusuban ruyung j. Gajah tumbuk, kancil mati ing tengah​.

Jawaban:

Unen-unen ing ngisor iki golekana tegese :

a. Kebanjiran segara madu yaiku wong sing entuk rejeki kang bola-bali.

b. Gliyak-gliyak tumindak sareh pakoleh yaiku alon alon olehe tumindak ,nanging kaleksanan kabeh.

c. Sadawa-dawane lurung isih dawa gurung yaiku pawarta iku mêsthi bakal sumêbar bebasan jawa, dawane dalan kalah dawa karo tenggorokan.

d. Beras wutah arang mulih marang takere yaiku barang kang wis owah ora bakal bali kaya maune.

e. Ketepang ngrangsang gunung yaiku kagedhen karep utawa kagedhen panjangka mokal bisa kelakon.

f. Kemladheyan ngajak sempal yaiku sedulur kang ngajak marang karusakan

g. Lahang karoban manis yaiku rupa bagus utawa ayu tur luhur budine.

h. Tunggak jarak mrajak, tunggak jati mati yaiku turunane wong cilik bisa dadi wong gedhe, dene turunane wong gedhe sejatine dadi ora ana apa-apa.

i. Jati ketlusuban ruyung yaiku kumpulane wong becik klebon wong ala.

j. Gajah tumbuk, kancil mati ing tengah​ yaiku wong gedhe sing padha padudon nanging wong cilik sing sengsara.

Pembahasan :

Tembung Bebasan, yaiku unen-unen kang ajeg panganggone, mawa teges entar, lan ngemu surasa pepindhan. Pepindhan marang kahanan, sifat, lan watak manungsa. (Yaitu rangkaian kata yang tetap penggunaanya, bermakna konotatif, dan mengandung makna pengandaian, dimana yang diandaikan adalah keadaan, sifat, dan watak seseorang).

Tuladhane :  

 1. Ana Catur Mungkur, tegese Ora gelem ngrungokake rerasan kang ora becik.
 2. Kalah cacak menang cacak, tegese Samubarang penggaweyan luwih becik dicoba dhisik bisa lan orane.
 3. Kegedhen empyak kurang cagak, tegese kegedhen kekarepan nanging kurang sembada.
 4. Lahang karoban manis, tegese rupane bagus/ayu tur luhur bebudene.
 5. Milih-milih tebu oleh boleng, tegese kakehan milih wekasan oleh kang ora becik.

Pelajari Lebih Lanjut :

Pelajari Lebih Lanjut materi Tembung bebasan pada https://brainly.co.id/tugas/44731306

#BelajarBersamaBrainly #SPJ1

Apa tegesse tunggak

Pertanyaan:

Apa tegesse tunggak jarak Mrajak ,tunggak jati mati

Jawaban:

Dalam bahasa Jawa, tunggak dapat berarti pohon. Jadi tunggak jarak mlarak tunggak jati mati jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti pohon jarak berkembang pohon jati mati.

Penjelasan:

maaf kalo salah

Tunggak jarak mrajak.

Pertanyaan:

tunggak jarak mrajak. yen ditulis aksara jawa?​

Jawaban:

jawaban sudah terlampir

Unen-unen nang ngisor

Pertanyaan:

Unen-unen nang ngisor iki tegesana!

1) Tunggak jarak mrajak,tunggak jati mati​

Jawaban:

Jawaban:

tegese:perkara ala ngambra-ambra,perkara becik Kari setitik

Selain jawaban dari pertanyaan mengenai Tunggak Jarak Mrajak, Tunggak Jati Mati Tegese, kamu juga bisa mendapatkan kunci jawaban dari soal-soal seperti Apa tegesse tunggak, tunggak jarak mranjak,tunggak, 6. Tunggak jarak, Unen-unen ing ngisor, and Gladhen 1.2Unen-unen nang.

. Semoga Bermanfaat untuk kamu yang sedang kesulitan mengerjakan Tugas / Ujian. Terima Kasih.

Doni Melakukan Pelemparan Sebuah Dadu. Variabel Acak X Menyatakan…

Doni Melakukan Pelemparan Sebuah Dadu. Variabel Acak X Menyatakan Mata Dadu Yang Muncul. Nilai – Apakah kamu sedang kesulitan menjawab pertanyaan mengenai Doni Melakukan...
aniwahyuni
2 min read

Bagaimana Sikap Awal Saat Melakukan Gerakan Tangkisan Bawah

Bagaimana Sikap Awal Saat Melakukan Gerakan Tangkisan Bawah – Apakah kamu sedang kesulitan menjawab pertanyaan mengenai Bagaimana Sikap Awal Saat Melakukan Gerakan Tangkisan Bawah...
aniwahyuni
2 min read

Sebutkan Macam-macam Rumah Adat Di Indonesia Yang Dapat Dijadikan…

Sebutkan Macam-macam Rumah Adat Di Indonesia Yang Dapat Dijadikan Inspirasi Dalam Usaha Kerajinan – Apakah kamu sedang kesulitan menjawab pertanyaan mengenai Sebutkan Macam-macam Rumah...
aniwahyuni
3 min read

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *