best cheapest car insurance company, who is the best car insurance company for young drivers, best term insurance company, best online car insurance company, best insurance company for drivers with points

Tulisen Ukara-ukara Ing Ngisor Iki Migunakake Aksara Swara! Inovasi Anyar Modhel Akuarium.

2 min read

Tulisen Ukara-ukara Ing Ngisor Iki Migunakake Aksara Swara! Inovasi Anyar Modhel Akuarium. – Apakah kamu sedang kesulitan menjawab pertanyaan mengenai Tulisen Ukara-ukara Ing Ngisor Iki Migunakake Aksara Swara! Inovasi Anyar Modhel Akuarium. ?. Jika Iya, maka kamu berada halaman yang tepat. Kami telah mengumpulkan 10 jawaban mengenai Tulisen Ukara-ukara Ing Ngisor Iki Migunakake Aksara Swara! Inovasi Anyar Modhel Akuarium.. Silakan baca lebih lanjut di bawah.

10 Jawaban Mengenai Tulisen Ukara-ukara Ing Ngisor Iki Migunakake Aksara Swara! Inovasi Anyar Modhel Akuarium.

ukara ukara ing ngisor iki tulisen nganggo aksara jawa sing trep

Ukara katulis migunakake

Pertanyaan:

Ukara katulis migunakake aksara jawa swara ing ngisor iki wacane

Jawaban:

Jawaban:

silakan

semoga membantu 🙂

jadikan jawaban terbaik ya :)

makasih

Ukara sing nggunakake

Pertanyaan:

ukara sing nggunakake sandhangan swara ing ngisor iki tulisen nganggo aksara jawa​

Jawaban:

Nulis aksara Jawa

jawaban terlampir

Pendahuluan

✨ Sandhangan Aksara kaperang dadi 3 :

1. sandhangan swara :

 • wulu = i
 • suku = u
 • pepet = e
 • taling = é
 • taling tarung = o

2. sandhangan panyigeg wanda :

 • wignyan = paten H
 • layar = paten R
 • cecak = paten ng
 • pangkon = saliyane paten H, R, lan ng

3. sandhangan wyanjana :

 • Cakra = sesulih r
 • keret = sesulih cakra lan pepet
 • pengkal = sesulih y

Pembahasan

a. ana apa Kowe gela gelo ana kene?

> sandhangan swara :

 • taling tarung = o
 • taling = é

b. nalika rabi donyamu kari separo

> sandhangan swara :

 • wulu = i
 • taling tarung = o
 • pepet = e

c. menawa tuku Sega aja lali karo aku

> sandhangan swara :

 • pepet = e
 • suku = u
 • wulu = i
 • taling tarung = o

Detail Jawaban

 • Mapel : Bahasa Daerah
 • Kelas : 7
 • Materi : Nulis Aksara Jawa
 • Kode kategorisasi : 7. 13. 7

Jawaban:

a. ꦲꦤꦲꦥꦏꦺꦴꦮꦺꦒꦺꦭꦒꦺꦭꦺꦴꦲꦤꦏꦺꦤꦺ?

b. ꦤꦭꦶꦏꦫꦧꦶꦢꦺꦴꦚꦩꦸꦏꦫꦶꦱꦼꦥꦫꦺꦴ꧉

c. ꦩꦼꦤꦮꦠꦸꦏꦸꦱꦼꦒꦲꦗꦭꦭꦶꦏꦫꦺꦴꦲꦏꦸ꧉

Terlampir

Penjelasan:

Sandhangan swara ana 5, yaiku wulu (ꦶ), pepet (ꦼ), suku (ꦸ), taling (ꦺ), lan taling tarung (ꦺꦴ).

A. Nulis Ukara

Pertanyaan:

A. Nulis Ukara Aksara Jawa kang migunakake aksara rekan.
ukara ukara ing ngisor iki tulisen nganggo aksara jawa​

Jawaban:

Jawaban:

yg no 5 ganti aj vi di aksara rekan

Penjelasan:

maaf klo salah

4. Tulisen Aksara

Pertanyaan:

4. Tulisen Aksara Jawane Ukara – Ukara ing ngisor Iki !​

Jawaban:

Jawaban:

jawaban di lampiran

Penjelasan:

semoga membantu..

maaf kalo ada yg salah

saya sudah berusaha semampu saya

terimakasih

Jawaban:

jawaban terlampir

maaf kalo penulisannya ada yang salah

semoga membantu

Ukara ing ngisor

Pertanyaan:

ukara ing ngisor iki tulisen nganggo aksara jawa / aksara swara! ​

Jawaban:

semoga membantu

jawaban terdapat pada foto.

pembahasan;

aksara Jawa iku gaweane Aji Saka

aksara Jawa ana 20 cacahe

ha-na-ca-ra-ka

da-ta-sa-wa-la

pa-dha-ja-ya-nya

ma-ga-ba-tha-nga

ana aksara Jawa, angka jawa, pasangan aksara Jawa, aksara swara, aksara murda, aksara rekan lan sandhangan.

mapel ; B. Jawa

berlaku untuk semua orang Jawa

bye

Ukara ukara aksara

Pertanyaan:

ukara ukara aksara Jawa ing ngisor Iki tulisen latine​

Jawaban:

Jawaban:

————————–

a. Resik Atine

b. Adhem banget

c. Omah Gedhe

d. Calon bayan

e. Gunung subur

————————–

Ukara ukara ing

Pertanyaan:

ukara ukara ing ngisor Iki tulisen nganggo aksara​

Jawaban:

Itu Aksara Jawa nya ^_^

Maaf yh kak klu ada yang salah

Semoga membantu yh kak :v

Tulisen aksara latine

Pertanyaan:

Tulisen aksara latine ukara-ukara ing ngisor iki!

Jawaban:

Ngartekake aksara jawa

e. fitiligo iku kelangan pigmen kulit werna soklat.

f. barang ghoib iku ora katon.

g. khodijah wong kang seneng Weweh.

h. falsafah jawa kebak subasita.

i. zat kang maha wicaksana

j. dzikrul asale saka yaman

__________________

Pembahasan

Ukara aksara Jawa ing dhuwur nggunakake aksara rekan lan aksara murda.

Aksara rekan

yaiku aksara Jawa kang digunakake kanggo mbiyantu pemenuhan kebutuhan ing panulisan lan ukara ukara sing asale saka basa liya.

Aksara rekan cacahe ana 5 :

 • Kha = ꦏ꦳꦳
 • Gha = ꦒ꦳
 • Dza = ꦢ꦳
 • Fa = Va = ꦥ꦳
 • Za = ꦗ꦳꦳

Aksara murda

yaiku aksara sesirah kang sinebut huruf kapital, sing digunakake kanggo pakurmatan utawa menghormati lan lumrahe kanggo nulis jenenge wong utawa pangkat lan drajat sarta papan Panggonan.

Aksara murda cacahe ana 8 :

 • Na = ꦟ
 • Ka = ꦑ
 • Ta = ꦡ
 • Sa = ꦯ
 • Pa = ꦦ
 • Nya = ꦘ
 • Ga = ꦓ
 • Ba = ꦨ

★ catetan

huruf sing diwenehi garis ngisor iku sing nggunakake aksara rekan lan aksara murda.

Detail Jawaban

 • Mapel : Bahasa Daerah
 • Kelas : 7
 • Materi : Nulis aksara jawa
 • Kode : 13

Tulisen latin ukara

Pertanyaan:

tulisen latin ukara ukara aksara jawa ing ngisor iki!

Jawaban:

Jawaban:

20.cadhidhiyengkatokasri

21.sapa temen bakal tinemu

22.kabu daya Ngawi Adi luhung

Tulisen ukara-ukara ing

Pertanyaan:

Tulisen ukara-ukara ing ngisor iki nganggo aksara rekan! ​

Jawaban:

Nulis aksara jawa

jawaban terlampir

Pembahasan

Aksara jawa ing dhuwur nggunakake aksara rekan.

Aksara rekan yaiku aksara jawa kang digunakake kanggo mbiyantu pemenuhan kebutuhan ing panulisan lan ukara ukara sing asale saka basa liya.

Aksara rekan cacahe ana 5 :

 • Ka = Kha = ꦏ꦳
 • Da = Dza = ꦢ꦳
 • Ga = Gha = ꦒ꦳
 • Ja = Za = ꦗ꦳
 • Pa = Fa/Va = ꦥ꦳

★ catetan :

aksara sing diwenehi garis ngisor iku sing nggunakake aksara rekan.

Detail Jawaban

Mapel : Bahasa Daerah

Kelas : 7

Materi : Nulis aksara jawa

kode : 13

Selain jawaban dari pertanyaan mengenai Tulisen Ukara-ukara Ing Ngisor Iki Migunakake Aksara Swara! Inovasi Anyar Modhel Akuarium., kamu juga bisa mendapatkan kunci jawaban dari soal-soal seperti 4. Tulisen Aksara, Tulisen ukara-ukara ing, Tulisen aksara latine, tulisen latin ukara, and Ukara katulis migunakake.

. Semoga Bermanfaat untuk kamu yang sedang kesulitan mengerjakan Tugas / Ujian. Terima Kasih.

Doni Melakukan Pelemparan Sebuah Dadu. Variabel Acak X Menyatakan…

Doni Melakukan Pelemparan Sebuah Dadu. Variabel Acak X Menyatakan Mata Dadu Yang Muncul. Nilai – Apakah kamu sedang kesulitan menjawab pertanyaan mengenai Doni Melakukan...
aniwahyuni
2 min read

Bagaimana Sikap Awal Saat Melakukan Gerakan Tangkisan Bawah

Bagaimana Sikap Awal Saat Melakukan Gerakan Tangkisan Bawah – Apakah kamu sedang kesulitan menjawab pertanyaan mengenai Bagaimana Sikap Awal Saat Melakukan Gerakan Tangkisan Bawah...
aniwahyuni
2 min read

Sebutkan Macam-macam Rumah Adat Di Indonesia Yang Dapat Dijadikan…

Sebutkan Macam-macam Rumah Adat Di Indonesia Yang Dapat Dijadikan Inspirasi Dalam Usaha Kerajinan – Apakah kamu sedang kesulitan menjawab pertanyaan mengenai Sebutkan Macam-macam Rumah...
aniwahyuni
3 min read

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *