best cheapest car insurance company, who is the best car insurance company for young drivers, best term insurance company, best online car insurance company, best insurance company for drivers with points

Tulisen Tegese Gugon Tuhon Ing Ngisor Iki! Aja Nganggo Klambi Ijo Utawa Biru Nalika Ing Pante

1 min read

Tulisen Tegese Gugon Tuhon Ing Ngisor Iki! Aja Nganggo Klambi Ijo Utawa Biru Nalika Ing Pante – Apakah kamu sedang kesulitan menjawab pertanyaan mengenai Tulisen Tegese Gugon Tuhon Ing Ngisor Iki! Aja Nganggo Klambi Ijo Utawa Biru Nalika Ing Pante ?. Jika Iya, maka kamu berada halaman yang tepat. Kami telah mengumpulkan 10 jawaban mengenai Tulisen Tegese Gugon Tuhon Ing Ngisor Iki! Aja Nganggo Klambi Ijo Utawa Biru Nalika Ing Pante. Silakan baca lebih lanjut di bawah.

10 Jawaban Mengenai Tulisen Tegese Gugon Tuhon Ing Ngisor Iki! Aja Nganggo Klambi Ijo Utawa Biru Nalika Ing Pante

perilaku  pitutur  la jawa gugon tuhon

Ukara ing ngisor

Pertanyaan:

ukara ing ngisor iki tulisen nganggo ukoro latin!

Jawaban:

Alas gundhul bumi rusak

Tanpa banyu manungsa lan samubarang liyane kang manggon ing bumi iki ora bisa urip jalaran banyu mau wigati kanggo panguripan. ing mongsa ketiga para kadang tani padha bingung golek banyu, awit kali-kali padha asat sawah padha garing lan wit-witan padha alum.

Emane manungsa kerep lali lan tumindak luput anggone nanggapi bab banyu mau ora sida wang minangka barang sing penting lan gedhe paedahe. nganthi kahanan alas mangkono iku, menawa mongsa rendheng nuwuhake angin ribut uga kedadeyan banjir bandang.

Ukara ing ngisor

Pertanyaan:

Ukara ing ngisor iki tulisen nganggo aksara murda sing bener! 1. suryani menehi adhine klambi bathik

Jawaban:

Jawaban:

Aksara murda yaiku aksara jawa kang kanggonan kanggo nulis jeneng wong kang diurmati, lan uga jeneng papan/ panggonan.

Paragraf ing ngisor

Pertanyaan:

paragraf ing ngisor iki tulisen nganggo aksara jawa!

Jawaban:

** Maaf kalau salah **

Tulisen tetembungan ing

Pertanyaan:

Tulisen tetembungan ing ngisor iki nganggo aksara Jawa
utawa latin!

Jawaban:

Jawaban: lihat di gambar!!!!!!

maaf klo slah

Tulisen tembung utawa

Pertanyaan:

tulisen tembung utawa ukara ing ngisor iki nganggo aksara latin!

tolong bantu jawab :)​

Jawaban:

Jawaban :

1. Kudu guyu mecucu

2. Iki lagi manycing ana pinggir kali

3. Lali marang kuwajibane

Basa Jawa

6 SD

Tulisen pada ing

Pertanyaan:

tulisen pada ing ngisor iki nganggo aksara latin​

Jawaban:

Jawaban:

Iku upamani puna,

Ajange nedha gakena sira iku,

Sutenang tak iya sapa ke wani,

Iku acem gega wong nigung,

Ing wasana dadi asar

Penjelasan:

Semoga bermanfaat dan membantu

Tulisen Nganggo aksara

Pertanyaan:

Tulisen Nganggo aksara jawa ukara ing ngisor iki !
Tandurane ijo royo-royo

Jawaban:

Jawaban ada di gambar

Penjelasan:

Semoga Membantu

TULISEN TEGESE AKSARA

Pertanyaan:

TULISEN TEGESE AKSARA JAWA ING NGISOR IKI NGANGGO AKSARA
LATIN

Jawaban:

Jawaban:

1.karna nuli saya

2.tutik adol kacamata

3.

4. jadah panas

5.dalandhe

Penjelasan:

maaf kalau salah

maaf juga no.3 nggak dikerjakan nggak tau

Tulisen tembung utawa

Pertanyaan:

Tulisen tembung utawa ukara ing ngisor iki nganggo aksara latin!

tolong di bantu y:)​

Jawaban:

Jawaban:

1. Bebeke ngendhog

2. Organisasi masarakat

Jawaban:

1. Bebekke ngendhog

2. Organisasi masarakat

Basa Jawa

7 SMP

Ukara ing ngisor

Pertanyaan:

ukara ing ngisor iki tulisen nganggo aksara jawa iki kupu biru

Jawaban:

maaf ya tulisanya jelek dh lupa..

Selain jawaban dari pertanyaan mengenai Tulisen Tegese Gugon Tuhon Ing Ngisor Iki! Aja Nganggo Klambi Ijo Utawa Biru Nalika Ing Pante, kamu juga bisa mendapatkan kunci jawaban dari soal-soal seperti ukara ing ngisor, Tulisen tembung utawa, Ukara ing ngisor, Tulisen tetembungan ing, and ukara ing ngisor.

. Semoga Bermanfaat untuk kamu yang sedang kesulitan mengerjakan Tugas / Ujian. Terima Kasih.

Jelaskan Bagaimana Bunyi Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar…

Jelaskan Bagaimana Bunyi Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 – Apakah kamu sedang kesulitan menjawab pertanyaan mengenai Jelaskan Bagaimana...
aniwahyuni
9 min read

Ekonomi Deskriptif Merupakan Analisis Ekonomi Yang Menggambarkan Keadaan Ekonomi…

Ekonomi Deskriptif Merupakan Analisis Ekonomi Yang Menggambarkan Keadaan Ekonomi Yang – Apakah kamu sedang kesulitan menjawab pertanyaan mengenai Ekonomi Deskriptif Merupakan Analisis Ekonomi Yang...
aniwahyuni
2 min read

Rasionalkan Penyebutnya! A. 6/√7 + √3 B. 5 –…

Rasionalkan Penyebutnya! A. 6/√7 + √3 B. 5 – √5/2 + √2 – Apakah kamu sedang kesulitan menjawab pertanyaan mengenai Rasionalkan Penyebutnya! A. 6/√7...
aniwahyuni
1 min read

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *