best cheapest car insurance company, who is the best car insurance company for young drivers, best term insurance company, best online car insurance company, best insurance company for drivers with points

Buktikanlah (cos A + Sin A) (cos A – Sin A ) = Cos 2a

3 min read

Buktikanlah (cos A + Sin A) (cos A – Sin A ) = Cos 2a – Apakah kamu sedang kesulitan menjawab pertanyaan mengenai Buktikanlah (cos A + Sin A) (cos A – Sin A ) = Cos 2a ?. Jika Iya, maka kamu berada halaman yang tepat. Kami telah mengumpulkan 10 jawaban mengenai Buktikanlah (cos A + Sin A) (cos A – Sin A ) = Cos 2a. Silakan baca lebih lanjut di bawah.

10 Jawaban Mengenai Buktikanlah (cos A + Sin A) (cos A – Sin A ) = Cos 2a

sin    sin      tan

Buktikan bahwa: (sin

Pertanyaan:

Buktikan bahwa: (sin A + cos A)² cos 2A = cos 2A + ½ sin 4A​

Jawaban:

Penjelasan dengan langkah-langkah:

(sin A + cos A)² cos 2A = cos 2A + ½ sin 4A

uraiakan ruas kiri

(sin A + cos A)² cos 2A

=( sin²A + cos²A + 2sinAcosA)cos2A

= (1 + sin2A)cos2A

= cos2A + sin2Acos2A

= cos2A + 1/2sin4A

terbukti : ruas kiri = ruas kanan

catatan :

sin²A + cos²A = 1

sin2A = 2sinAcosA

1/2 sin2A = sinAcosA

Buktikan bahwa sin

Pertanyaan:

buktikan bahwa sin 2a/sin a – cos 2a/cos a = sec a

bantuin ya

Jawaban:

sin 2a/ sin a – cos 2a / cos a =
(sin 2a cos a – cos 2a sin a) / sin a cos a =
sin (2a – a) / sin a cos a =
sin a / sin a cos a =
1 / cos a = sec a ( terbukti)

Buktikan(cos a-sin a)(cos

Pertanyaan:

buktikan
(cos a-sin a)(cos a+sin a)=cos 2a​

Jawaban:

(cos a – sin a)(cos a + sin a) = cos 2a

cos^2 a + cos a . sin a – sin a . cos a – sin^2 a = cos 2a

cos^2 a – sin^2 a = cos 2a

cos 2a = cos 2a (terbukti)

Buktikan tan(45°+a) =

Pertanyaan:

buktikan tan(45°+a) = (cos a + sin a)/(cos a – sin a) = (1+sin 2a)/(cos 2a)

Jawaban:

kalo gak salah gini…maaf kalo salah

Buktikan 1. Cos(a+b).cos(a-b)+1=cos^2a+cos^2b

Pertanyaan:

Buktikan 1. Cos(a+b).cos(a-b)+1=cos^2a+cos^2b 2. Sin (a+b).sin (a-b)= sin^2a-sin^2b

Jawaban:

cos (a + b) . cos (a – b) + 1
= (cosacosb – sinasinb) . (cosacosb + sinasinb) + 1
= ((cos²a cos²b) + (cosa cosb sina sinb) + (-cosa cosb sina sinb) + (- sin²a sin²b) + 1
= (cos²a cos²b) – (sin²a sin²b) + 1
= (cos²a (1 – sin²b)) – ((1 – cos²a) sin²b) + 1
= cos²a – cos²a sin²b – sin²b + cos²a sin²b + 1
= cos²a – sin²b + 1
= cos²a + 1 – sin²b
= cos²a + cos²b

terbukti

==========

sin (a + b) . sin (a – b) = (sina cosb + cosa sinb) . (sina cosb – cosa sinb)
= sin²a cos²b – sina sinb cosa cosb + sina sinb cosa cosb – cos²a sin²b
= (sin²a cos²b) – (cos²a sin²b)
= (sin²a (1 – sin²b)) – ((1 – sin²a) sin²b)
= sin²a – sin²a sin²b – sin²b + sin²a sin²b
= sin²a – sin²b

terbukti

Buktikan cos 2a

Pertanyaan:

buktikan cos 2a cos a + sin 2a + a = cos a

Jawaban:

ini ada di kalkulator HP, coba aja cari dulu

Cos^4 a- cos^2a

Pertanyaan:

cos^4 a- cos^2a = sin^4 a- sin^2a, buktikan.

Jawaban:

Cos^4 a – Cos^2a = sin^4a – sin ^2a
(cos^ 2a . cos^ 2a) – cos^2a
cos^2 a ( cos ^ 2a – 1)
1 – Sin ^2a ( 1 – Sin ^ 2a -1)
1- Sin ^2a (- Sin^2a)
-Sin^2a + Sin^ 4a
  sin^ 4a – sin ^ 2a

Buktikan tan (45°+a)

Pertanyaan:

buktikan tan (45°+a) = cos a + sin a/cos a – sin a = 1 + sin 2a/ cos 2a​

Jawaban:

Jawab:

Penjelasan dengan langkah-langkah:

[tex]tan (45+alpha )\\=frac{tan 45+tan alpha }{1-tan45.tan alpha }\\=frac{1+frac{sinalpha }{cos alpha } }{1-(1)(frac{sinalpha }{cos alpha }) }\\=frac{frac{cos alpha +sin alpha }{cos alpha } }{frac{cos alpha -sinalpha }{cos alpha } } \\=frac{cos alpha +sinalpha }{cosalpha -sinalpha }[/tex]

Terbukti [tex]tan (45+alpha )=frac{cos alpha +sinalpha }{cosalpha -sinalpha }[/tex]

[tex]frac{cos alpha +sin alpha }{cos alpha -sin alpha } *frac{cos alpha +sinalpha }{cos alpha +sinalpha } \\=frac{cos^2alpha +sin^2alpha +2cosalpha .sinalpha }{cos^2alpha -sin^2alpha } \\=frac{1+sin 2alpha }{cos 2alpha }[/tex]

Terbukti [tex]frac{cos alpha +sin alpha }{cosalpha -sinalpha }=frac{1+sin 2alpha }{cos 2alpha }[/tex]

[tex]tan (45+alpha )=frac{cos alpha +sinalpha }{cosalpha -sinalpha }[/tex] dan [tex]frac{cos alpha +sin alpha }{cosalpha -sinalpha }=frac{1+sin 2alpha }{cos 2alpha }[/tex] , maka [tex]tan (45+alpha )=frac{1+sin 2alpha }{cos 2alpha }[/tex]

Jadi, terbukti [tex]tan (45+alpha )=frac{cos alpha +sinalpha }{cosalpha -sinalpha }=frac{1+sin2alpha }{cos2alpha }[/tex]

Buktikanlah!1.(cos a –

Pertanyaan:

buktikanlah!
1.(cos a – sin a)(cos a + sin a) =cos 2a​

Jawaban:

Jawab:

(cos A – sinA )(cos A + sin A) = cos 2A

kiri

= (cos A – sinA )(cos A + sin A)

= cos² A – sin²A

= cos A cos A -sin A sin A

= cos (A + A)

= cos 2A

Buktikan bahwa cos

Pertanyaan:

Buktikan bahwa
cos 3A – cos A/ sin A = -2 sin 2A​

Jawaban:

Jawab:

Penjelasan dengan langkah-langkah:

Rumus: cos A – cos B = -2 sin 1/2 (A+B) sin 1/2 (A-B)

(cos 3A – cos A)/sin A

= -2 sin 1/2 (3A + A) sin 1/2 (3A-A)/sin A

= – 2 sin 1/2 (4A). sin 1/2 (2A) /sin A

= -2 sin 2A sin A/sin A

= – 2 sin 2A

Terbukti

Supaat Mengajar Pembuktian Kesamaan Trigonometri Rumus-rumus Trigonometri Identitas Trigonometri

[tex]begin{aligned}frac{cos3A-cos A}{sin A}&=frac{-2sinleft(frac{3A+A}{2}right)sinleft(frac{3A-A}{2}right)}{sin A}\&=frac{-2sinleft(frac{4A}{2}right)sinleft(frac{2A}{2}right)}{sin A}\&=frac{-2sin2Acdotsin A}{sin A}\&=-2sin2Atext{ …(terbukti)}end{aligned}[/tex]

Selain jawaban dari pertanyaan mengenai Buktikanlah (cos A + Sin A) (cos A – Sin A ) = Cos 2a, kamu juga bisa mendapatkan kunci jawaban dari soal-soal seperti buktikan(cos a-sin a)(cos, Buktikan bahwa: (sin, buktikan tan (45°+a), buktikan cos 2a, and cos^4 a- cos^2a.

. Semoga Bermanfaat untuk kamu yang sedang kesulitan mengerjakan Tugas / Ujian. Terima Kasih.